Lectiones & Acroases Philosophicae, 4, 2011, z. 1, Kolokwia platońskie, Protagoras, ss.292

Dialektyka w Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras

Agon dialektyki z retoryką w platońskim Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, dialektyka, retoryka

Czy można świadomie czynić zło? Intelektualizm etyczny w Protagorasie Platona

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, zło, etyka

Demiurgiczna i polityczna technē w Platońskim Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, polityka

Ideał obywatela w świetle stasimonu pierwszego Antygony Sofoklesa i Protagorasa Platona

AbstractDownload article

Sofokles, Platon, Protagoras, obywatel

Protagoras Platona: kompozycja, rozgrywka logosów i sokratejska parodia

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, Sokrates

Sokrates w piekle sofistów: motywy katabastyczne w platońskim Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras

Postaci wiedzy w platońskim Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, wiedza

Akrasia w Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras

Logos metody filozoficznej w protagorasie Platona

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, metoda

Protagoras czyli manowce demokracji. Platoński sprzeciw wobec sofistcyznego pojmowania polityki i cnoty w Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, polityka, demokracja, cnota

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout