Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 1, Galileusz: nauka i filozofia

Od redakcji

Download article

Pierwszy list o plamach słonecznych Galileusza

AbstractDownload article

Pierwszy list Pana Galileusza do Pana Marka Welsera o plamach słonecznych

Download article

Jana Keplera recenzja Galileuszowego traktatu Sidereus nuncius

AbstractDownload article

O innych gwiazdach

Download article

Galileusz, Kepler, Tycho

Download article

Znaczenie metody Galileusza

Download article

Fizyka teoretyczna na manowcach

AbstractDownload article

Galileusz jako autor nowożytnego ideału nauki

AbstractDownload article

O osobliwosciach Galileuszowej filozofii matematyzacji nauk przyrodniczych

AbstractDownload article

Kilka uwag na marginesie sporów we współczesnej filozofii o metodę i osiągnięcia naukowe Galileusza

AbstractDownload article

Filozofia, fizyka i świat realny (z Michałem Tempczykiem rozmawia Damian Leszczyński)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout