Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 2, Metafizyka, fenomenologia, realizm

Roman Ingarden a metafizyka

AbstractDownload article

Husserlowska redukcja transcendentalna wobec redukcji ejdetycznej

AbstractDownload article

Zagadnienie postaktualności. Z ontologii egzystencjalnej tego, co przeminęło

AbstractDownload article

Descartes i Husserl o zewnętrzności i rozciągłości

AbstractDownload article

O mierzeniu części

AbstractDownload article

Filozofia nauki: topologia vs. logika

AbstractDownload article

Topologia jako zagadnienie dla historii filozofii nauki

AbstractDownload article

Status praw natury w ujęciu Davida M. Armstronga

AbstractDownload article

Quine’a teoria znaczenia. Język jako przedmiot badań i narzędzie referencyjnego odniesienia do świata

AbstractDownload article

Co możemy (po)wiedzieć o wartościach

AbstractDownload article

Czego ciągle o wartościach nie możemy (po)wiedzieć?

AbstractDownload article

Przedmioty i tajemnica. O pewnym wątku Zbigniewa Herberta poezji rzeczy

AbstractDownload article

Kategoria a priori w fenomenologii Mikela Dufrenne’a

AbstractDownload article

Husserl a Ingarden. Z Andrzejem Półtawskim rozmawia Marek Maciejczak

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout